Click here for more details


Singer: Raj Sharma
Music: Rajeev Negi
Lyrics: L.R Rafiq

“Meri mehbooba Lyrics”

Teri jayi chie thi meri mehbooba
Ajje hi khayalo da rou thiya dooba
Teri jayi chie thi (meri mehbooba )
Ajje hi khayalo da (rou thiya dooba)

Nau pota tera kiye janda ni hami dus dadiye
Nau pota tera kiya janda ni hami dus dadiye

Kos ayi desho do keta tera gau
Kiye bolu afiye kiye tu sunnou
Kos ayi deshi do (keta tera gau)
Kiye bolu afiye (kiye tu sunnou)

Socho socho boldogo jobey na tu dillo riye raniye
Socho socho boldogo jobey na tu dillo riye raniye

Aj mere dilo ri to mano hue purri
Ebi tau jindadi ye na to thi adhuri
Aj mere dilo ri (to mano hue purri)
Ebi tau jindadi (ye na to thi adhuri)

Kor gali narne ye eccha purri aa meri raniye
Kor gali narne ye eccha purri aa meri raniye

Teri meri jodi eni narne banai
Sopane de mile kai samne tu ayi
Teri meri jodi (eni narne banai)
Sopane de mile (kai samne tu ayi)

Gaze baje sathi auu bendo haa teri teri thaniye
Gaze baje sathi auu bendo haa teri teri thaniye

Phulo riya thaliye koru teri pooja
Rekh lau ghoro ra na reka koe duja
Phulo riya thaliye (koru teri pooja)
Rekh lau ghoro ra (na reka koi duja)

Rajate ra chalan o meri ghori haa teri
Raniye
Rajate ra chalan o meri ghori haa teri
Raniye

Teri jayi chie thi meri mehbooba
Ajje hi khayalo da rou thiya dooba
Teri jayi chie thi (meri mehbooba )
Ajje hi khayalo da (rou thiya dooba)

Nau pota tera kiye janda ni hami dus dadiye
Nau pota tera kiya janda ni hami dus dadiye

Must watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here